X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Aktualnościstarsze aktualności >

28 Styczeń 2016
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej jest ustawo zobligowany do udzielania pomocy pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze. W/w osoby mogą ubiegać się o...
25 Styczeń 2016
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim – Zespół  Dodatków Mieszkaniowych informuje, iż w  okresie    2015.01.01 – 2015.12.31 objął   pomocą w formie dodatku...
13 Styczeń 2016
Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało...
23 Grudzień 2015
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalski z okazji Świąt Bożego Narodzenia podjął szereg działań na rzecz osób potrzebujących.
21 Grudzień 2015
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim wspólnie z Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 127 organizuje w dniu 24.12.2015r. o godz. 11.00 spotkanie...