Menu Głowne
Lokalizacja Zespołów  
Ponad 80 dzieci pochodzących z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego przebywa w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie całej Polski. Większość tych dzieci mogłaby wychowywać się w rodzinach zastępczych. Jeśli kochasz dzieci i nie jest ci obojętny ich los obejrzyj nasz film i zostań rodziną zastępczą. Rodzicielstwo zastepcze .. Podziel się miłością!!!
Miejski Oœrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim

Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024x768

Copyright © 2006 MOPR - Piotrków Trybunalski