X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Dodatek wychowawczy 500 złotych dla rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka

Dodatek wychowawczy 500 złotych dla rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka

Dodatek wychowawczy będzie wypłacany od 1 kwietnia 2014 roku.

Komu przysługuje dodatek wychowawczy?

  • Dodatek wychowawczy przysługuje rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka.
  • Dodatek wychowawczy przysługuje w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. 500,00 złotych miesięcznie.


Jak długo można pobierać dodatek wychowawczy?

  • Dodatek wychowawczy będzie przysługiwał na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.
  • Dodatek wychowawczy przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko  rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.
  • Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy.


Zasady przyznawania dodatku wychowawczego.

  Dodatek wychowawczy przyznaje się :

  • na wniosek rodziny zastępczej, prowadzącego  rodzinny dom dziecka,
  • z urzędu, na okres kolejnych 12 miesięcy,  w przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku.
Gdzie złożyć wniosek?

Sprawy dotyczące dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka załatwiane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka ul. Wysoka 24/26.