Menu Głowne
Lokalizacja Zespołów  
Aktualności

Ponad 80 dzieci pochodzących z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego przebywa w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie całej Polski. Większość tych dzieci mogłaby wychowywać się w rodzinach zastępczych. Jeśli kochasz dzieci i nie jest ci obojętny ich los obejrzyj nasz film i zostań rodziną zastępczą. Rodzicielstwo zastepcze .. Podziel się miłością!!!

   

19-02-2015

   W styczniu 2015 r. w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim zainicjowano dwa roczne projekty dedykowane w szczególności uczestnikom grupy wsparcia, mającej cykliczne spotkanie w siedzibie Centrum.
Projekt „Diagnoza i rozwój kompetencji rodzicielskich w kontekście relacji dziecko – rodzic zastępczy” skierowany jest do rodziców zastępczych. Równolegle jest realizowany projekt „Między nami dzieciakami” dla dzieci z rodzin zastępczych.
Zajęcia z dorosłymi odbywają się warsztatowo – na zasadzie dyskusji kierowanej i case study. Ewaluacja projektu odbywa się poprzez badania testowe, określające kompetencje rodzicielskie i wypracowanie strategii dotyczących zarządzania zasobami w rodzinie.
Dla dzieci przeznaczone są pogadanki i gry dydaktyczne, wg. określonych scenariuszy pozwalających na rozwijanie aktywności twórczej, umiejętności radzenia sobie z emocjami czy też podnoszenia własnej samooceny.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w każdy pierwszy wtorek miesiąca, o godz. 15:00.
   

26-01-2015

   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim – Zespół Dodatków Mieszkaniowych informuje, iż w okresie 2014.01.01 – 2014.12.31 objął pomocą w formie dodatku mieszkaniowego 1 706 osób, dla których wypłacił 20 474 dodatki na łączną kwotę 5.211.090,87 zł.
   

29-12-2014

   W dniu 02.12.2014 r. w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka odbyło się jedno z cyklicznych spotkań grupy wsparcia organizowanej dla rodzin zastępczych.
   Podczas spotkania w grupie rodziców zastępczych przeprowadzono warsztaty na temat „zdrowej dyscypliny” oraz stosowanych metod wychowawczych. Uzyskana w ten sposób wiedza przyczyni się do efektywniejszych działań w procesie wychowawczym dziecka.
   Druga część spotkania została poświęcona pracom manualnym. Rodzice zastępczy przygotowali ozdoby świąteczne.
   Równocześnie dzieci przybyłe z rodzicami zajęły się przygotowaniem i pieczeniem ciasteczek, które później wręczyły rodzicom.
   Kolejne spotkanie grupy wsparcia odbędzie się 13 stycznia 2015 r. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa wszystkich rodziców zastępczych wraz z dziećmi.

spotkanie grupy wsparcia spotkanie grupy wsparcia
spotkanie grupy wsparcia spotkanie grupy wsparcia spotkanie grupy wsparcia

   

16-12-2014

   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, informuje że w Wigilie 24 grudnia 2014 Ośrodek będzie nieczynny.
Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora MOPR pracownicy mają wolne w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 1 listopada.
   

12-12-2014

   "Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym" - Ghandi

   5 grudnia to dzień szczególny dla osób, które działają na rzecz innych, bowiem ta data oznacza Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. To doskonała okazja, by złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim naszym Wolontariuszom, a także podziękować za bezinteresowną pomoc, trud włożony w służbę drugiemu człowiekowi oraz za każdy uśmiech podarowany wszystkim potrzebującym.
   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jak co roku, również w 2014r. – 8 grudnia zorganizował uroczyste spotkanie, podczas którego uczestniczyli wolontariusze oraz przedstawiciele władz miasta. Przewodniczący Rady Miasta Pan Marian Błaszczyński, Wiceprezydent Miasta Pan Andrzej Kacperek oraz Dyrektor MOPR Pani Zofia Antoszczyk podziękowali wolontariuszom za okazane serce wręczając pamiątkowe dyplomy uznania oraz drobne upominki.
   Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż podczas Gali Wolontariatu zorganizowanej przez Stowarzyszenie HARC i Piotrkowskie Centrum Wolontariatu w dniu 5 grudnia 2014r. został wyróżniony Klub Wolontariusza działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. Ponadto nasza wolontariuszka - Izabela Tokarska za zaangażowanie i aktywną postawę wolontariacką - została laureatem plebiscytu „Wolontariusz Roku 2014”.

Wolontariusz Roku 2014 Wolontariusz Roku 2014 Wolontariusz Roku 2014

   

05-12-2014

   W dniu 18.11.2014 r. w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka odbyło się jedno z cyklicznych spotkań grupy wsparcia organizowanej dla rodzin zastępczych.
   Podczas spotkania w grupie rodziców zastępczych przeprowadzono warsztaty na temat komunikacji interpersonalnej w rodzinie.
   Uzyskana w ten sposób wiedza przyczyni się do usprawnienia komunikacji pomiędzy rodzicem zastępczym a dzieckiem.
   Druga część spotkania została poświęcona pracom manualnym. Rodzice zastępczy w grupach wraz z dziećmi przygotowali stroje z szarego papieru.

spotkanie grupy wsparcia spotkanie grupy wsparcia spotkanie grupy wsparcia spotkanie grupy wsparcia spotkanie grupy wsparcia spotkanie grupy wsparcia

   

20-11-2014

   UWAGA – WAŻNE:

Nastąpiła zmiana przepisów prawa określających ważność kart parkingowych wydanych przed 1 lipca 2014r., i tak:
      • karty wydane bezterminowo tracą ważność z dniem 30 czerwca 2015r. (wg poprzedniego, zmienionego przepisu termin był ustalony na 30 listopada 2014)
      • karty wydane terminowo tracą ważność z terminem określonym na karcie, jednak nie dłuższym niż 30 czerwca 2015r.

podstawa prawna: ustawa z dnia 10 października 2014r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 14 listopada 2014r. , poz. 1589).
   

14-11-2014

   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 29 października 2014 roku Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwałą Nr XLVIII/839/14 zatwierdziła zmianę podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2014 rok według       tabeli
   

30-10-2014

   Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2014 roku dniem wolnym od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.       zarządzenie ...
   

22-10-2014

   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim – Zespół Dodatków Mieszkaniowych informuje, iż w okresie 2014.01.01 – 2014.09.30 objął pomocą w formie dodatku mieszkaniowego 1 710 osób, dla których wypłacił 15 394 dodatki na łączną kwotę 3.908.542,14 zł.

14-10-2014

Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
KartaDużejRodziny_logo

   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza członków rodzin wielodzielnych do uzyskania „Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny”, która uprawnia do zniżek oferowanych zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.
   W tej chwili posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć m.in. na zniżki na przejazdy kolejowe (PKP Intercity, 25 proc. taniej za bilet) czy Przewozy Regionalne (nawet 30 proc. taniej), wejścia do muzeów, czy korzystanie z ośrodków sportowych. Pełna lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".
   W okresie od czerwca do września do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 w Piotrkowie Trybunalskim wpłynęło 66 wniosków o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Do dnia 30.09.2014r. wydano 220 kart, w tym 138 kart dla dzieci.
   

09-10-2014

   W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim od września 2014r. odbywają się spotkania grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
   Grupa przeznaczona jest dla osób, które na co dzień doświadczają przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej bądź ekonomicznej i nie potrafią przerwać destrukcyjnej relacji. Celem udziału w grupie jest otrzymanie wsparcia w bezpiecznej atmosferze, gdzie zaufanie do innych ludzi ponownie może zostać odbudowane.
   Spotkania grupy odbywają się co dwa tygodnie, a czas trwania spotkania obejmuje 90 minut poświęconych pracy grupy oraz 30 minut na indywidualne konsultacje. Uczestniczki grupy wsparcia mają szansę doświadczyć i zrozumieć, że doznawana przemoc nie dotyczy wyłącznie ich samych. Służą sobie wsparciem w dostrzeganiu możliwych i alternatywnych rozwiązań problemu przemocy, podejmują próby badania własnych możliwości w tym zakresie. W trakcie spotkań omawiane jest istnienie przemocy i jej formy, ze szczególnym naciskiem na nieobwinianie się za nią.
   Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach w/w grupy prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 codziennie w godz. 7.30 – 15.30 lub tel. 44/ 733 90 03.

03-10-2014

   W dniu 07.10.2014 r. w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka odbędzie się jedno z cyklicznych spotkań grupy wsparcia organizowanej dla rodzin zastępczych.
    Spotkanie grupy wsparcia stanowi możliwość zbudowania forum wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących funkcję rodziny zastępczej.
    Spotkanie grupy wsparcia prowadzone jest przez specjalistów pracy z rodziną zatrudnionych w Zespole ds. Pieczy Zastępczej Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.
    W celu przeprowadzenia spotkania do współpracy został zaproszony doradca zawodowy II stopnia Centrum Edukacji Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim.
    Podczas spotkania zostanie przedstawiona kolejna część „mapy potrzeb dziecka”, za pomocą której rodzice zastępczy będą mogli określić jego predyspozycje, za które odpowiada dominująca półkula mózgowa. Uzyskana w ten sposób wiedza przyczyni się do efektywniejszych działań w procesie wychowawczym dziecka.
Równocześnie dzieci przybyłe z rodzicami zastępczymi w scenkach rodzajowych zapoznają się z tematem „Czego dorośli wymagają od nas, czego my wymagamy od nich ?”. Oraz wykonają zbiorową pracę plastyczną pt. „Kolory jesieni”.

    Kolejne spotkanie grupy wsparcia odbędzie się dnia 04.11.2014 r.

30-09-2014

   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim rozpoczął akcje zaopatrzenia podopiecznych w opał na okres jesienno-zimowy. Pomoc kierowana jest w dwóch formach: tj. w naturze oraz w formie zasiłku celowego na zakup opału.
   W wyniku przetargu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim zakupił 580 ton opału w P.H.U.”JAGODA” w Uszczynie Skład Opałowy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Roosevelta 23. Cena jednej tony opału z dowozem do klienta wynosi 589zł.
   Pomoc w formie opału w naturze otrzyma około 620 osób i rodzin, przede wszystkim starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz środowiska, gdzie istnieje podejrzenie, że zasiłek celowy na zakup opału zostanie wykorzystany niezgodnie z przeznaczeniem.
   Pomocą w formie zasiłków celowych na zakup opału planuje się objąć około 500 osób i rodzin.
   Ogółem pomocą w formie zaopatrzenia w opał na okres jesienno-zimowy 2014/2015 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim planuje objąć około 1200 osób i rodzin.

25-08-2014

   Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. 2013. 1456 ze zm.) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim przyjmuje od 1 września wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2014-2015.
    Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad nastąpi do dnia 30 listopada. Jeżeli wniosek wraz z dokumentami złożony zostanie w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń za listopad nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia. W nowym okresie zasiłkowym zwiększone zostało kryterium dochodowe z 539,00 zł na 574,00 zł oraz gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne z 623,00 zł na 664,00 zł.
   Wnioski należy składać w Zespole Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sienkiewicza 16a.

21-08-2014

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

                         PFRON  

                                          program finansowany ze środków PFRON

        

   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2014 roku upływa termin przyjmowania wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I.

   Wnioski w ramach Modułu II przyjmowane będą od 1 września 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku.
   Dla mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wnioski dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakładce „Aktywny samorząd - program PFRON-u” oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3-go Maja 31 (tel. 44 649-65-35, 44 733-90-06).

12-08-2014

    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim przyjmuje od 1 sierpnia , zgodnie z art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ.U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 ze zm.), wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2014-2015.
    W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października. Gdy wniosek wraz z dokumentami złożony zostanie w okresie od 1 września do 31 października , ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń za październik nastąpi najpóźniej do dnia 30 listopada.

   Wnioski należy składać w siedzibie Zespołu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 16a.

04-08-2014

    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim organizuje kolonie letnie w miejscowości Chłapowo z których skorzysta 143 dzieci.
W dniu 05 sierpnia 2014 roku na pierwszy turnus wyjedzie 73 dzieci. Planowany przyjazd w dniu 18 sierpnia 2014r.
    Drugi turnus będzie realizowany w okresie od 18 sierpnia 2014 roku do 31 sierpnia 2014r., w którym uczestniczyć będzie 70 dzieci. Przyjazd dzieci nastąpi w ostatnim dniu przyjazdu turnusu .
    Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim w ramach współpracy z Kuratorium Oświaty otrzymał skierowania na kolonie letnie dla 39 dzieci. Kolonie organizowane będą w miejscowości Ponice129a gm. Rabka-Zdrój w okresie od 09.08.2014r do 22.08.2014r.

25-07-2014

Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
KartaDużejRodziny_logo

   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza członków rodzin wielodzielnych do uzyskania „Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny”, która uprawnia do zniżek oferowanych zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.
   W tej chwili posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć m.in. na zniżki na przejazdy kolejowe (PKP Intercity, 25 proc. taniej za bilet) czy Przewozy Regionalne (nawet 30 proc. taniej), wejścia do muzeów, czy korzystanie z ośrodków sportowych. Pełna lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie rodzina.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki opatrzone są logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny".
   Karta Dużej Rodziny przyznawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 roku życia lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód.
   Przypominamy, iż wnioski w celu otrzymania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 pokój 17 codziennie (od poniedziałku do piątku) od godz. 7.30 do godz. 15.30.

15-07-2014

   W ramach współpracy z Aresztem Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim starszy specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dniu 08.07.2014r. przeprowadził spotkanie z osobami skazanymi, uczestniczącymi w programie resocjalizacji z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
   Spotkanie miało na celu przekazanie skazanym informacji o formach, rodzajach i sposobie uzyskiwania pomocy społecznej po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.
   Do przekazania powyższych informacji wykorzystano metodę prezentacji multimedialnej. Informacje przekazane przez pracownika MOPR spotkały się z dużym zainteresowaniem osób skazanych, którzy chętnie dzielili się swoimi problemami i uwagami.

08-07-2014

   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim – Zespół Dodatków Mieszkaniowych informuje, iż w okresie 2014.01.01 – 2014.06.30 objął pomocą w formie dodatku mieszkaniowego 1 705 osób, dla których wypłacił 10 228 dodatków na łączną kwotę 2.607.416,93 zł.

04-07-2014

   Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.
Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową staje się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby niepełnosprawnej w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych lub siedzibę placówki.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł. Dopiero od dnia 4 stycznia 2016 r. wraz z opłatą za kartę parkingową będzie pobierana opłata ewidencyjna.                                więcej ...

30-06-2014

Informacja dotyczy klientów pobierających dodatek energetyczny!

   W związku z nieprzekazaniem przez Urząd Wojewódzki w Łodzi odpowiednich środków finansowych na wypłatę dodatków energetycznych na miesiąc lipiec 2014, planowany na dzień 7 lipca br. termin wypłaty dodatków energetycznych ulega zmianie na dzień:
7 sierpnia 2014

    dodatki energetyczne przekazywane na rachunki bankowe klientów lub zakładu energetycznego zostaną przekazane do dnia:
10 sierpnia 2014

   Za zaistniałą sytuację przepraszamy.
   Szczegółowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie zespołu dodatków mieszkaniowych przy ul. Sienkiewicza 16a oraz pod numerem telefonu 44 647 24 11.

25-06-2014

INFORMACJA dotycząca organizacji wypoczynku letniego
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim w 2014r.

    Jednym z zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim jest organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.
    Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie każdego roku przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego przeprowadzają kompleksowe rozeznanie środowisk, z których dzieci będą uczestniczyły w wypoczynku.
    Wypoczynkiem letnim objęte zostaną dzieci z rodzin, w których występują dysfunkcje, takie jak:
      * rodziny niepełne
      * długotrwała choroba
      * bezrobocie
      * wielodzietność
      * patologia społeczna
Podstawowym kryterium przy kwalifikowaniu dzieci do skorzystania z wypoczynku letniego było kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2013r.poz.182 z późn.zm.), które wynosi 456 zł na osobę w rodzinie.

   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłosił przetarg dotyczący wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w wyniku którego zostało wyłonione Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych „ Lider – Tour” w Lublinie, które zorganizuje kolonie letnie w miejscowości Chłapowo. Z wypoczynku letniego w formie kolonii w miejscowości Chłapowo skorzysta 143 dzieci w wieku od 7 lat do 14 lat. W tej grupie będą również dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
   Dzieci będą wypoczywały na dwóch 14 - dniowych turnusach kolonijnych w okresie od 05 sierpnia 2014r. do 31 sierpnia 2014r.
   Do dyspozycji uczestników kolonii na terenie Ośrodka będzie: boisko do koszykówki, siatkówki i do piłki nożnej, oraz miejsce na ognisko i plac zabaw. Ponadto będą organizowane wycieczki turystyczno-krajoznawcze, kąpiele w basenie i morzu oraz zajęcia sportowe, gry i zabawy terenowe. Do dyspozycji dzieci będzie świetlica z TV i video.
   Dzieci będą mogły również uczestniczyć w półkoloniach organizowanych przez Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „BARTEK” w okresie od 30 czerwca 2014r. do 22 sierpnia 2014r. w 8 placówkach na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

17-06-2014

Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
KartaDużejRodziny_logo

   Od 16.06.2014r. w całej Polsce rodziny z minimum trójką dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny (zgodnie z Uchwałą nr 85 RM z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych –MP z 2014r. poz. 430 oraz z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Dz.U. z 2014r. poz. 755).
   Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
   Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

   Wnioski w celu otrzymania Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ul. Próchnika 34 pokój 17 codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.30.
   Do wniosku należy dołączyć:
   • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
   • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
   • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
   • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
   • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
   • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

16-06-2014

Pilotażowy program „Aktywny samorząd”

                         PFRON  

                                          program finansowany ze środków PFRON

        

   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr 9/2014 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 9 czerwca 2014 roku zmianie uległ termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

    W związku z powyższym wnioski w ramach Modułu I przyjmowane będą do dnia 30 sierpnia 2014 roku.

   Termin składania wniosków w ramach Modułu II nie ulega zmianie. Wnioski przyjmowane będą nadal od 1 września 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku.

   Wnioski dla mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakładce „Aktywny samorząd - program PFRON-u” oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3-go Maja 31 (tel. 44 649-65-35, 44 733-90-06).

strony << 1  2  3  4  5  >>     

 Archiwum aktualności


Copyright © 2006 MOPR - Piotrków Trybunalski