X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

W miesiącach marcu oraz kwietniu odbyły się kolejne spotkania grupy wsparcia organizowanej w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka.
W dniu 27  kwietnia 2018r. ukazało się obwieszczenie Ministra Energii  z dnia 23  kwietnia 2018r.  w sprawie stawek  dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej na okres od 01.05.2018 do 30.04.2019.
18 maja 2018 r. już po raz trzynasty będziemy obchodzić Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Tegoroczne święto pod hasłem “ Moc, energia i rodzina” odbędzie się w Ośrodku Sportu i Rekreacji od godz. 15ºº.
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2018.
Pracownicy Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka informują, iż w 2018 roku realizowany jest „Projekt promocji rodzicielstwa zastępczego”.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim przy współpracy z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „PEUK” S.A. w Piotrkowie Trybunalskim oraz Stowarzyszeniem Centrum Pomocy "Panaceum" - Schronisko dla Osób Bezdomnych w Piotrkowie Tryb.
Od 1 stycznia 2018r. została wprowadzona e-Karta Dużej Rodziny.

             Elektroniczna forma Karty Dużej Rodziny jest to specjalna aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne, w tym smartfony, za pośrednictwem której członkowie rodziny wielodzietnej, podobnie jak w przypadku formy papierowej będą mogli korzystać z przysługujących im uprawnień. Dzięki tej opcji posiadacz otrzymuje aktywną kartę w przeciągu kilku minut od momentu, w którym pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pozytywnie rozpatrzy wniosek  i wyśle zamówienie.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 28  marca 2018 roku Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwałą Nr LIII/657/18 zatwierdziła  podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok.
W imieniu Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informujemy,
iż od marca 2018 r. rozpoczyna swoją działalność w Łodzi: