X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Aby zachować ciągłość przysługiwania świadczenia wychowawczego, wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć zarówno w sierpniu, wrześniu, albo najpóźniej do końca października bieżącego roku.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że aby zachować ciągłość przysługiwania świadczenia wychowawczego, wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć zarówno w sierpniu, wrześniu, albo najpóźniej do końca października bieżącego roku.
Zespół Świadczeń Rodzinnych MOPR Piotrków Trybunalski rozpoczął wydawanie decyzji na nowy okres zasiłkowy. Osoby, których decyzja została już zatwierdzona, dostają informację o konieczności odbioru decyzji na podany we wniosku telefon komórkowy lub email. Decyzji jest do odbioru w pierwszy dzień roboczy po dacie podanej w wiadomości.  

Do odbioru decyzji zostało dedykowane osobne stanowisko. W systemie kolejkowym proszę wybrać przycisk „Świadczenia rodzinne i wychowawcze 500+”


a następnie „Wydawanie decyzji”Wnioski można składać w formie papierowej (MOPR) lub elektronicznej (Internet) przez bankowość elektroniczną albo platformy e-administracji (portal EMP@TIA, PUE ZUS oraz ePUAP).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Zespół Świadczeń Rodzinnych przyjął na nowy okres świadczeniowy 3 000 wniosków w formie papierowej i 1 000 wniosków w formie elektronicznej, co stanowi około 80% ogólnej liczby planowanych wniosków.
powrót