X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

MOPR przygotowuje się do wdrożenia RODO.

W dniu 12.12.2017 r. przedstawiciel Ośrodka  brał udział w  szkoleniu „Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze opieki społecznej w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych” prowadzone przez ekspertów z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
Spotkanie koncentrowało się na przedstawieniu nowych zadań, jakie na administratorów danych nakłada unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), oraz omówieniu roli, jaką w systemie ochrony danych osobowych danej instytucji pełnić ma inspektor ochrony danych (obecny ABI, czyli administrator bezpieczeństwa informacji).

Na szkoleniu eksperci GIODO poruszyli następujące tematy:
  • Zmiany w systemie prawa ochrony danych osobowych w związku z wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zasady i podstawy prawne przetwarzania danych oraz uprawnienia osób, których dane dotyczą)
  • Status i zadania inspektorów ochrony danych osobowych według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  • Nowe podejście do stosowania przepisów określających wymogi w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych, analizy ryzyka oraz ocena skutków dla ochrony danych osobowych
  • Przygotowanie do stosowania rozporządzenia o ochronie danych osobowych na przykładach z praktyki administratora bezpieczeństwa informacji
W trakcie szkolenia uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań poszczególnym ekspertom, oraz wymienić doświadczenie z około 200 ABI reprezentujących ten sektor.
powrót