X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Aktywny samorząd

           Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że  Powiat Miasto Piotrków Trybunalski przystąpił w 2018 roku do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON - MODUŁ I i MODUŁ II. Program realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

           Celem głównym programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających  uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:

 
• przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji  wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
 
• przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,   
 
• umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez  zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
 
• poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji.
 

W 2018 roku realizowane są następujące obszary wsparcia programu:


MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ

 
  1. OBSZAR A - Likwidacja bariery transportowej
  2. OBSZAR B - Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
  3. OBSZAR C - Likwidacja barier w poruszaniu się
  4. OBSZAR D - Dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem)