X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Terminy przyjmowania wniosków

Terminy przyjmowania wniosków dla mieszkańców Miasta Piotrkowa Trybunalskiego:

  1. Moduł I    -  wnioski przyjmowane będą  od dnia 15 marca 2017r. do dnia 30 sierpnia 2017r.,
       
  2. Moduł II   - wnioski przyjmowane będą w dwóch terminach:
  • od dnia 06 marca 2017r. do dnia 30 marca 2017r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2017),
  • od dnia 01 września 2017r. do dnia 10 paździrnika 2017r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)


    Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zamieszczone są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakładce „Aktywny samorząd - program PFRON-u” oraz na stronie internetowej:  www.pfron.org.pl

    Wnioski dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakładce „Aktywny samorząd - program PFRON-u” oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Piotrkowie Trybunalskim Al. 3-go Maja 31 (tel. 44 649-65-35, 44 733-90-06).