X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych

Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych


I Wniosek o przyznanie dofinansowania osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON    

 

 1. Wniosek o przyznanie dofinansowania osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON

II Wniosek o przyznanie dofinansowania osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON
 

 1. Druk wniosku - likwidacja barier architektonicznych (DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE)
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia do wniosku na likwidację barier architektonicznych (DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE)
 3. Oświadczenie Wnioskodawcy o zapoznaniu się z Zarządzeniem, zasadami i katalogiem 
 4. Zarządzenie Nr 128/2015 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (do zapoznania się przez Wnioskodawcę)  
 5. Załącznik do Zarządzenia - Zasady (do zapoznania się przez Wnioskodawcę)  
 6. Załącznik Nr 1 do Zasad - Katalog (do zapoznania się przez Wnioskodawcę)
 7. Zarządzenie Nr 199/2018 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmiany do Zarządzenie Nr 128/2015
 8. Oświadczenie o braku środków
 9. Klauzula o przetwarzanych danych osobowych

III Wniosek o przyznanie dofinansowania osobom niepełnosprawnym do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON  
  

 1. Druk wniosku - likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych (DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE)
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia do likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych  (DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE)  
 3. Oświadczenie Wnioskodawcy o zapoznaniu się z Zarządzeniem, zasadami i katalogiem  
 4. Zarządzenie Nr 128/2015 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (do zapoznania się przez Wnioskodawcę) 
 5. Załącznik do Zarządzenia - Zasady (do zapoznania się przez Wnioskodawcę)
 6. Załącznik Nr 1 do Zasad - Katalog (do zapoznania się przez Wnioskodawcę)
 7. Zarządzenie Nr 199/2018 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zmiany do Zarządzenie Nr 128/2015
 8. Oświadczenie brak środków - bariery w komunikowaniu się
 9. Oświadczenie brak środków - bariery technicze
 10. Klauzula o przetwarzanych danych osobowych


IV Wniosek - dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika
 

 1. Druk wniosku - usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika  (DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE) 
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia  (DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE) 
 3. Oświadczenie tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją udzielania dofinansowania na usługi języka migowego
 5. Informacja o dofinansowaniu do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika
 6. Klauzula o przetwarzanych danych osobowych


V Wniosek o przyznanie dofinansowania do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON    
 

 1. Druk wniosku - zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  (DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE) 
 2. Wyjaśnienie do składników dochodu
 3. Oświadczenie o wyborze wykonawcy
 4. Oświadczenie 75 kpa
 5. Oświadczenie o podziale środków
 6. Klauzula o przetwarzanych danych osobowych


VI Wniosek o przyznanie dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON Uwaga! Wniosek proszę składać w komplecie z oświadczeniami. 
 

 1. Druk wniosku - dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  (DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE) 
 2. Oświadczenia do Wniosku o przyznanie dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON    
 3. Wykaz srzętu do Wniosku o przyznanie dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON      

       
VII Wniosek o przyznanie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych ze środków PFRON.    
       

 1. Druk wniosku - dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych (DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE)
 2. Wyjaśnienie do składników dochodu
 3. Oświadczenie o podziale środków
 4. Klauzula o przetwarzanych danych osobowych


VIII Wniosek o przyznanie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych ze środków PFRON.
 

 1. Druk wniosku - dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych  (DRUKOWAĆ DWUSTRONNIE)