X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym w ich integracji ze społecznością lokalną.


    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz.U.z 2008r nr4, poz.92) wprowadził nowe zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz wskazał Powiatowy Urząd Pracy jako realizatora zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej (art.35a ust.2 pkt.2 ww. ustawy).

    Zgodnie z podpisanym aneksem z dnia 02 stycznia 2008 roku do Porozumienia z dnia 30 grudnia 1999 roku zawartego pomiędzy Powiatem Piotrkowskim a Gminą Miasta Piotrków Trybunalski, zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej na rzecz mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego od 2008 roku realizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego 27.2.0. Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON

2.0.1 - ZARZĄDZENIE NR 143 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2018 roku


2.1. Dofinansowanie osobom niepełnosprawnym do

2.1.1. Likwidacji barier architektonicznych 
ze środków PFRON
2.1.2. Komunikowaniu się i technicznych ze środków PFRON


2.2. Stwarzanie możliwości uczestnictwa osobom niepełnosprawnym w warsztatach terapii zajęciowej


2.3. Dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON

2.3.1 - 
ZARZĄDZENIE NR 143 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2018 roku


2.4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

2.4.1 - 
ZARZĄDZENIE NR 143 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2018 roku


2.5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych i osób prawnych ze środków PFRON

2.5.1 - 
ZARZĄDZENIE NR 143 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2018 roku


2.6. Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika