X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendia i zasiłki szkolne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim


Od 1 stycznia 2017 roku stypendia i zasiłki szkolne realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.  Pełnoletni uczniowie, rodzice lub opiekunowie ucznia niepełnoletniego, zamieszkujący na terenie miasta, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny.
Taka forma pomocy skierowana jest szczególnie do rodzin, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej lub gdy rodzina jest niepełna. Celem tej pomocy materialnej nie jest zaspokojenie potrzeb życiowych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ale pomoc w zakresie zaspokojenia potrzeb i zainteresowań edukacyjnych uczniów.

1. Stypendium szkolne.
2. Zasiłek szkolny.