X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Stypendia i zasiłki szkolne

Stypendia i zasiłki szkolne realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie TrybunalskimW roku szkolnym 2018/2019 po raz kolejny pełnoletni uczniowie, rodzice lub opiekunowie ucznia niepełnoletniego, zamieszkującego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny.
Taka forma pomocy skierowana jest szczególnie do rodzin, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej lub gdy rodzina jest niepełna.
Celem tej pomocy materialnej nie jest zaspokojenie potrzeb życiowych rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ale pomoc w zakresie zaspokojenia potrzeb i zainteresowań edukacyjnych uczniów.


1. Stypendium szkolne.
2. Zasiłek szkolny.Informacje dot. stypendiów i zasiłków szkolnych udzielane są również w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie (ul. Dmowskiego 47, parter p. 12), pokój nr 12, tel. /44/ 732-57-48.