X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

10. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( t.j. Dz.U. z 2013r.poz. 1456 z późn.zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2013r. poz.3).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości dochodów rodziny albo dochodów osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokość świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 24 sierpnia 2012r. poz 959).