X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

12. Wezwania

1. W przypadku złożenia wadliwie wypełnionego wniosku podmiot realizujący wzywa pisemnie osobę ubiegającą się do poprawienia lub uzupełnienia wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania powoduje pozostawienie wniosku się bez rozpatrzenia.

2. Może się zdarzyć tak, że już po przyznaniu świadczeń dostaniesz z urzędu pismo z prośbą o podanie szczegółów, które mają wpływ na prawo do zasiłku. Pamiętaj, żeby udzielić odpowiedzi w wymaganym terminie! Jakakolwiek zwłoka z udzieleniem wyjaśnień powoduje, że wypłata zasiłku może zostać zawieszona.

3. Osoby otrzymujące świadczenia rodzinne, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są zobowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.