X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

8. Miejsce składania dokumentów

UWAGA! W okresie od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015r.
wszystkie świadczenia rodzinne będzie wypłacał Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych ul. Sienkiewicza 16a
Szczegółowe informacje dotyczące rodzajów świadczeń rodzinnych,
zasad ich przyznawania i wypłacania oraz wzory druków
(wniosku, zaświadczeń i oświadczeń), obowiązujące przepisy dostępne są
w szczególności na stronach internetowych:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mps.gov.pl/