X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Zmiana sposobu wypłaty świadczeń i zasiłków w kasie MOPR

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim,  informuje, że od lutego 2018r. nastąpi zmiana sposobu wypłaty świadczeń i zasiłków w kasach Ośrodka. Nie będą realizowane wypłaty gotówkowe w kasie na ul. Adama Próchnika 34 i ul Henryka Sienkiewicza 16a.
Świadczenia i zasiłki pieniężne dla osób mających ustalone prawo do pobierania a nie posiadających osobistych rachunków  bankowych będą realizowane w formie kart przedpłaconych.
UWAGA!  Nie ulega zmianie sposób wypłaty świadczeń/zasiłków przekazywanych na nr rachunku osobistego wskazanego przez świadczeniobiorców oraz świadczenia przekazywane  na adres świadczeniobiorców przekazem pocztowym.

Osoby, które nie będą zainteresowane wypłatą w formie karty przedpłaconej  są zobowiązane do przedłożenia nr osobistego rachunku bankowego.

Osoby, które nie posiadają rachunków bankowych w dniu wypłaty świadczenia z kasy Ośrodka (wypłata styczniowa) powinny odebrać kartę przedpłaconą wraz z pinem.

Kartą przedpłaconą można wypłacić bezprowizyjnie w bankomatach:
  • Bankomat 24/Euronet Sp. z o.o.,
  • Bank Zachodni WBK SA
  • eCard SA
oraz dokonać zakupów w punktach handlowych obsługujących transakcje kartowe.

Wszelkie wyjaśnienia i dodatkowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  w Piotrkowie Trybunalskim  w godz. 8-15  lub pod numerami telefonów: 44 733 90 04, 44 733 90 05 wewnętrzny 42, 54, 39.
powrót