X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Zgodnie z art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 1,poz. 7 z późn. zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami od 1 do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października.
Jeżeli wniosek wraz z dokumentami złożony zostanie w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje do dnia 30 listopada.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim organizuje kolonie letnie w miejscowości Łazy z których skorzysta 114 dzieci.
W dniu 01 sierpnia 2015 roku na pierwszy turnus wyjedzie 51 dzieci. Planowany przyjazd w dniu 14 sierpnia 2015r.
   Drugi turnus będzie realizowany w okresie od 15 sierpnia 2015 roku do 28 sierpnia 2015r., w którym uczestniczyć będzie 63 dzieci. Przyjazd dzieci nastąpi 28 sierpnia 2015r. .
Terminy wypłat gotówkowych dodatków energetycznych 
      w 2015 r. realizowane będą w dniach :
     8 lipca,
     7 sierpnia,
     8 września,
     8 października,
     9 listopada,
     8 grudnia
                    
           W KASIE MOPR PRZY UL. ADAMA PRÓCHNIKA 34
W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim od maja 2015 r.  odbywają się spotkania grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
W dniu 29 maja 2015 roku, po raz dziesiąty obchodzony był Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłem „Rodzina zastępcza na szlaku przygody” w stadninie ogierów w Bogusławicach. Honorowy patronat nad uroczystością objął Prezydent Miasta Pan Krzysztof Chojniak.
29 maja 2015 r. już po raz dziesiąty będziemy obchodzić Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.
W dniu 28 kwietnia 2015 r. ukazało się obwieszczenie Ministra Gospodarki  z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie stawek  dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej na okres od 01.05.2015 do 30.04.2016.
W dniu 07.04.2015 r. w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się  kolejne spotkanie grupy wsparcia w którym uczestniczyły piotrkowskie rodziny zastępcze.
Zgodnie z informacją uzyskana z Oddziału PFRON w Łodzi Zarząd PFRON w Warszawie wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd" w 2015 roku.