X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, który przypada na dzień 5 grudnia, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 08. 12. 2015r. o godzinie 16.00 odbyło się spotkanie, na które zostali zaproszeni współpracujący z Ośrodkiem wolontariusze oraz przedstawiciele władz miasta. Przewodniczący Rady Miasta Pan Marian Błaszczyński, Wiceprezydent Miasta Pan Andrzej Kacperek i Dyrektor MOPR Pani Zofia Antoszczyk podziękowali wolontariuszom za aktywne uczestnictwo w życiu naszej społeczności, za dzielenie się swoim czasem, za zaangażowanie w niesieniu bezinteresownej pomocy oraz za zrozumienie sensu i potrzeby misji społecznej jaką jest wolontariat.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 25 listopada 2015 roku Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwałą Nr XVI/219/15 zatwierdziła zmianę podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej   i społecznej  osób niepełnosprawnych na 2015 rok według tabeli.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło wyszukiwarkę zniżek z Karty Dużej Rodziny.
Mobilny wykaz partnerów programu udostępniony jest w formie mapy oraz jako lista podmiotów oferujących zniżki rodzinom wielodzietnym. Wyszukiwarka dostępna jest pod adresem http://kdr-mwu.mpips.gov.pl. Można z niej korzystać zarówno na komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych - telefonie lub tablecie.
Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.
Wrzesień to czas kiedy to grupa wsparcia działająca  w Centrum Wsparcia Rodziny I Dziecka po przerwie wakacyjnej wznowiła swoja działalność. 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, iż od 01.10.2015 roku obowiązują:

Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej tj:
• dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
• dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy uczestniczy w realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Module II upływa w dniu 10 października 2015 r. z tym, że: