X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi jest organizatorem konkursu „Plastyczno-literackiego dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych i wielodzietnych”. Celem konkursu jest min. promowanie rodziny, integracja  środowiska rodzin, propagowanie działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Polsce oraz wiele innych.
W dniu 17.03.2016 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim spotkał się z pracownikami Zespołu Świadczeń Rodzinnych w sprawie omówienia przygotowań do realizacji programu „RODZINA 500+”
Dnia 1 marca 2016 odbyło się kolejne spotkanie organizowanej w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka „Grupy Wsparcia”. Tematem spotkania były Święta Wielkanocne.
Kryterium dodchodwe dodadków mieszkaniowych obowiązujące od 01.03.2016 roku w związku z rewaloryzacją emerytur i rent dla.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeśli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:
  • - 175 %  najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tzn. 1.544,48 zł
  • - 125 %  w gospodarstwie wieloosobowym (dwu- i więcej) tzn.  1.103,20 zł
Wniosek o świadczenie wychowawcze jest bezpłatny, za jego pobranie i złożenie nie ma opłat.

W związku z powstającymi kolejnymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że strony te nie są związane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Służą jedynie próbom wyłudzenia pieniędzy za pobranie wniosku.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że  Powiat Miasto Piotrków Trybunalski przystąpił w 2016 roku do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON - MODUŁ I  i MODUŁ II.  Program realizowany jest przez  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Piotrkowie Trybunalskim.

Celem głównym programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających  uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
W miesiącu styczniu i lutym 2016 roku odbyły się dwa spotkania grupy wsparcia. Podczas pierwszego określono tematykę spotkań na cały 2016 rok.
Zespół Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 16a organizuje dnia 5 marca 2016 r. w godzinach 9:00 - 13:00 dzień otwarty, aby przybliżyć zasady przyznawania świadczenia wychowawczego.
Program „Rodzina 500 plus” ruszy w całej Polsce już w kwietniu tego roku. To pierwsze tak szerokie wsparcie polskich rodzin po 1989 roku.