X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim wspólnie z Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wojska Polskiego 127 organizuje w dniu 24.12.2015r. o godz. 11.00 spotkanie Wigilijne. Tradycyjne potrawy zostaną przygotowane dla około 400 osób.
Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W listopadzie oraz grudniu odbyły się kolejne spotkania grupy wsparcia organizowane w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ul. Wysokiej 24/26.


Głównym zagadnieniem poruszanym przez uczestników  grupy wsparcia w listopadzie były strategie zarządzania zasobami w rodzinie. Rodzice zastępczy podczas spotkania zapoznali się z zadaniami i strategiami rodziny, dotyczącymi stawiania granic, tożsamości oraz kierowania spójnością rodziny.W tym samym czasie dzieci, które przybyły do Centrum wykonywały jesienne ozdoby z liści, żołędzi i kasztanów. Zabawa ta zakończyła się powstaniem
przepięknych dekoracji, które upiększyły pomieszczenia Centrum
W tym samym czasie dzieci, które przybyły do Centrum wykonywały jesienne ozdoby z liści, żołędzi i kasztanów. Zabawa ta zakończyła się powstaniem przepięknych dekoracji, które upiększyły pomieszczenia Centrum
Z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza, który przypada na dzień 5 grudnia, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 08. 12. 2015r. o godzinie 16.00 odbyło się spotkanie, na które zostali zaproszeni współpracujący z Ośrodkiem wolontariusze oraz przedstawiciele władz miasta. Przewodniczący Rady Miasta Pan Marian Błaszczyński, Wiceprezydent Miasta Pan Andrzej Kacperek i Dyrektor MOPR Pani Zofia Antoszczyk podziękowali wolontariuszom za aktywne uczestnictwo w życiu naszej społeczności, za dzielenie się swoim czasem, za zaangażowanie w niesieniu bezinteresownej pomocy oraz za zrozumienie sensu i potrzeby misji społecznej jaką jest wolontariat.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dniu 25 listopada 2015 roku Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwałą Nr XVI/219/15 zatwierdziła zmianę podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej   i społecznej  osób niepełnosprawnych na 2015 rok według tabeli.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło wyszukiwarkę zniżek z Karty Dużej Rodziny.
Mobilny wykaz partnerów programu udostępniony jest w formie mapy oraz jako lista podmiotów oferujących zniżki rodzinom wielodzietnym. Wyszukiwarka dostępna jest pod adresem http://kdr-mwu.mpips.gov.pl. Można z niej korzystać zarówno na komputerze, jak i na urządzeniach mobilnych - telefonie lub tablecie.
Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do tego świadczenia będą więc między innymi bezrobotni, studenci, rolnicy, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.
Wrzesień to czas kiedy to grupa wsparcia działająca  w Centrum Wsparcia Rodziny I Dziecka po przerwie wakacyjnej wznowiła swoja działalność.