X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

W dniu: 17.08.2016 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawarło porozumienie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim na realizację  Projektu: „Dzieciństwo warte wspomnień” .
Od 1 sierpnia 2016 roku można w Zespole Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim składać wnioski dotyczące funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016 – 2017.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w dalszym ciągu dysponuje środkami PFRON przeznaczonymi na realizację w 2016 roku pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Moduł I dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Termin zakończenia naboru tych wniosków upływa w dniu 30 sierpnia 2016 roku.
Informujemy, że w dniu 21 sierpnia br. FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI wraz z AKADEMIĄ PANA GRZEŚKA już po raz czwarty organizują imprezę integracyjno-sportową dla osób z niepełnosprawnością pod nazwą „Zdobywamy Górę Kamieńsk”.
W ramach Programu Osłonowego „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim od 1 lipca 2016r.  rozpoczął realizację Projektu „Dzieciństwo warte wspomnień”, na który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 21.000,00 zł. Łączna wartość projektu wynosi 26.250,00zł
Po raz kolejny, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim w okresie wakacyjnym organizuje wypoczynek letni dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Piotrków Trybunalski.
W ramach współpracy z Aresztem Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim starszy specjalista pracy socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dniu 13.07.2016r. przeprowadził spotkanie z osobami skazanymi, uczestniczącymi w programie resocjalizacji z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim  – Zespół  Dodatków Mieszkaniowych informuje, iż w  okresie  2016.01.01 – 2016.06.30 objął   pomocą w formie dodatku mieszkaniowego 1 552  osoby,  dla których wypłacił  9 313  dodatków na łączną kwotę  2 410 073,07  zł.
W dn. 17.06.2016r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie dotyczące rewitalizacji społecznej miasta.