X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

                Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje,  że termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie  w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Module I  upływa w dniu 31 sierpnia 2015r.
W piątkowe popołudnie wypoczęte i pełne wrażeń dzieci wróciły z pierwszego turnusu kolonii letnich, które w tym roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim zorganizował za pośrednictwem Biura Podróży „Poltur”  w miejscowości Łazy.
Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od dnia 1 września.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim  – Zespół  Dodatków Mieszkaniowych informuje, iż w  okresie    2015.01.01 – 2015.06.30 objął   pomocą w formie dodatku mieszkaniowego 1 629   osób,  dla których wypłacił  9 771   dodatków na łączną kwotę  2.478.237,94  zł.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje o organizacji XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „OTWARTE DRZWI” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności.
Organizatorem konkursu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.
Zgodnie z art. 20 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 1,poz. 7 z późn. zm.) w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami od 1 do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października.
Jeżeli wniosek wraz z dokumentami złożony zostanie w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz ich wypłata następuje do dnia 30 listopada.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim organizuje kolonie letnie w miejscowości Łazy z których skorzysta 114 dzieci.
W dniu 01 sierpnia 2015 roku na pierwszy turnus wyjedzie 51 dzieci. Planowany przyjazd w dniu 14 sierpnia 2015r.
   Drugi turnus będzie realizowany w okresie od 15 sierpnia 2015 roku do 28 sierpnia 2015r., w którym uczestniczyć będzie 63 dzieci. Przyjazd dzieci nastąpi 28 sierpnia 2015r. .
Terminy wypłat gotówkowych dodatków energetycznych 
      w 2015 r. realizowane będą w dniach :
     8 lipca,
     7 sierpnia,
     8 września,
     8 października,
     9 listopada,
     8 grudnia
                    
           W KASIE MOPR PRZY UL. ADAMA PRÓCHNIKA 34
W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim od maja 2015 r.  odbywają się spotkania grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.