X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

W dniu 07.04.2015 r. w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się  kolejne spotkanie grupy wsparcia w którym uczestniczyły piotrkowskie rodziny zastępcze.
Zgodnie z informacją uzyskana z Oddziału PFRON w Łodzi Zarząd PFRON w Warszawie wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd" w 2015 roku.
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi organizuje po raz siódmy  konkurs plastyczno – literacki.       

Celem  konkursu jest szerzenie idei rodzicielstwa zastępczego oraz podkreślenie znaczenia rodziny – spędzania wspólnego czasu i zacieśnienia więzi.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż istnieje możliwość otrzymania Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych, która zakłada wsparcie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że  Powiat Miasto Piotrków Trybunalski przystąpił w 2015 roku do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON - MODUŁ I i MODUŁ II.  Program realizowany jest przez  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.
Zmiany kryterium dochodowego dodatków mieszkaniowych w związku z rewaloryzacją emerytur i rent od 01.03.2015 roku.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza członków rodzin wielodzielnych do uzyskania „Karty Dużej Rodziny”, która  uprawnia do zniżek oferowanych zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje iż do końca kwietnia 2015r. Ośrodek Interwencji Kryzysowej we wtorki będzie nieczynny z powodu choroby psychologa.
W styczniu 2015 r. w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim zainicjowano dwa roczne projekty dedykowane w szczególności uczestnikom grupy wsparcia, mającej cykliczne spotkanie w siedzibie Centrum.
Projekt „Diagnoza i rozwój kompetencji rodzicielskich w kontekście relacji dziecko – rodzic zastępczy” skierowany jest do rodziców zastępczych. Równolegle jest realizowany projekt „Między nami dzieciakami” dla dzieci z rodzin zastępczych.
Zajęcia z dorosłymi odbywają się warsztatowo – na zasadzie dyskusji kierowanej i case study. Ewaluacja projektu odbywa się poprzez badania testowe, określające kompetencje rodzicielskie i wypracowanie strategii dotyczących zarządzania zasobami w rodzinie.
Dla dzieci przeznaczone są pogadanki i gry dydaktyczne, wg. określonych scenariuszy pozwalających na rozwijanie aktywności twórczej, umiejętności radzenia sobie z emocjami czy też podnoszenia własnej samooceny.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w każdy pierwszy wtorek miesiąca, o godz. 15:00.