X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego powołana została Zarządzeniem Nr 386 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 03 października 2016 roku, które weszło w życie  z dniem 31 października 2016 roku.

W skład  Rady wchodzą:

 1. Marianna Grabowska - Przewodnicząca Rady (Wiceprzewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Okręgowego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim),
 2. Tadeusz Buliński - Wiceprzewodniczący Rady (Wiceprezes Zarządu Polskiego Związku Niewidomych w Piotrkowie Trybunalskim),
 3. Wioletta Olbromska   -  Sekretarz Rady (Kierownik Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim),
 4. Sandra Kurkiewicz   -  Członek Rady (Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Trybunalskim, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim),
 5. Lidia Pietrusiewicz    -  Członek Rady (Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim)

Do zakresu działania Powiatowej Rady należy:
 • 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
 •     a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
 •     b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 • 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • 3. ocena realizacji programów,
 • 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Korespondencję związaną z działalnością Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy kierować na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
97-300 Piotrków Trybunalski Al. 3-go Maja 31
tel: 44 649-65-35,  44 733-90-06.