Deklaracja dostępności
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego powołana została Zarządzeniem Nr 358 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 listopada 2020 roku, które weszło w życie z dniem podpisania.

W skład  Rady wchodzą:

1. Marianna Grabowska - Przewodnicząca Rady (Sekretarz Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarządu Okręgowego z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim),
2. Tadeusz Buliński - Wiceprzewodniczący Rady (Członek Zarządu Polskiego Związku Niewidomych w Piotrkowie Trybunalskim),
3. Wioletta Olbromska  - Sekretarz Rady (Kierownik Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim),
4. Sandra Kurkiewicz - Członek Rady (Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Trybunalskim, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Piotrkowie Trybunalskim),
5. Lidia Pietrusiewicz - Członek Rady (Kierownik Wydziału Programu Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim)

Do zakresu działania Powiatowej Rady należy:
1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
    a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
    b) realizacji praw osób niepełnosprawnych,
2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
3. ocena realizacji programów,
4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.


Korespondencję związaną z działalnością Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych należy kierować na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Centrum Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
97-300 Piotrków Trybunalski Al. 3-go Maja 31
tel: 44 649-65-35,  44 733-90-06.