X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

9. Termin i sposób załatwiania

Postępowanie w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku gdy osoby ubiegają się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złożyły wniosek wraz z dokumentami do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoby ubiegają się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złożyły wniosek wraz z dokumentami do dnia 1 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc wrzesień następuje do dnia 31 grudnia.