X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że  Powiat Miasto Piotrków Trybunalski przystąpił w 2017 roku do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON - MODUŁ I  i MODUŁ II.  Program realizowany jest przez  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Piotrkowie Trybunalskim.

Celem głównym programu „Aktywny samorząd” jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających  uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, w którym zamieszczone są szczegóły przyznawania dodatku mieszkaniowego.

http://www.mopr.piotrkow.pl/content/artykuly/files/2017/przyznanie_dodatku_mieszkaniowego.pdf
Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwałą Nr XXXV/445/17 z dnia 22 lutego 2017 roku zatwierdziła podział środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2017 rok,
Zarządzeniem Nr 83 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 lutego 2017 roku zatwierdzone zostały zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON.
        W dniu 23.02.2017r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim – Pani Aleksandra Pokora i Pani Marzenna Rumińska – Filipek przeprowadzili spotkanie na temat uzależnień, cyberprzemocy oraz przemocy z młodzieżą gimnazjalną Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Piotrkowie Tryb.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim uprzejmie informuje, że w dniu 30 stycznia 2017r. na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowano ogłoszenie o konkursie na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym w Podprogramie 2017 i Podprogramie 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. informuje, że Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi organizuje konkurs plastyczno-literacki. Celem konkursu jest integracja środowiska rodzinnego, propagowanie idei rodzinnej opieki zastępczej i rodzin wielodzietnych oraz podkreślenie znaczenia rodziny w prawidłowym rozwoju dziecka.
1 lutego 2017 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przy ulicy Sienkiewicza 16a uruchomiono system kolejkowy.
Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, w którym zamieszczone są szczegóły przyznawania dodatku mieszkaniowego.

http://www.mopr.piotrkow.pl/content/artykuly/files/2017/przyznanie_dodatku_mieszkaniowego.pdf
W miesiącu styczniu 2017 roku odbyło się pierwsze spotkanie grupy wsparcia. Uczestniczki zostały zapoznane z tematyką, która będzie omawiana przez kolejny cykl.