X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

W dniu 7 listopada 2017 roku odbyło się  uroczyste przekazanie oraz poświęcenie samochodu przeznaczonego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej   w Piotrkowie Trybunalskim, działających przy Stowarzyszeniu Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Rycerska 16.
Pojazd został zakupiony w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”  w obszarze D (likwidacja barier transportowych) na podstawie zawartej w dniu 21.07.2017r. umowy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie a Miastem Piotrków Trybunalski, miastem  na prawach powiatu.
W dniu 28.10.2017 r. odbyła się Gra Miejska ,, Z Królową Jadwigą po Piotrkowie”   w ramach projektu ,, Kalejdoskop radości” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim prosi o odbiór decyzji osób, które złożyły wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ w sierpniu 2017. Wyjątkiem są wnioski, dla których wnioskodawcy zostali poproszeniu o uzupełnienie wniosku.
W ramach projektu „Kalejdoskop radości” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od października do grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej nr 8 i w Szkole Podstawowej nr 11  realizowane są warsztaty dla klas V - VII z zakresu zastępowania agresji.
Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, w którym zamieszczone są szczegóły przyznawania dodatku mieszkaniowego.

Warunki przyznawania dodatku mieszakniowego
W dniu 03 października 2017 roku w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia, w którym uczestniczyli rodzice zastępczy oraz dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.
W dniu 19 września 2017r. o godzinie 10.30 w  siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie w którym uczestniczył Prezydent Miasta Pan Krzysztof Chojniak, Pełnomocnik Prezydenta  Pan Grzegorz Janowski, Dyrektor MOPR Pani Zofia Antoszczyk oraz zaproszeni repatrianci i przedstawiciele ze Związku Sybiraków.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów nauki w roku akademickim/szkolnym 2017/2018 dla osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności   w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Moduł II.
W ramach projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie „Kalejdoskop radości” w dniu 16.09.2017r. odbył się wyjazd do Wrocławia.