X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zatwierdził wyniki konkursu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2017.
W dniu 19 maja 2017 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim już po raz dwunasty organizuje Dzień Rodzicielstwa Zastępczego dla rodzin zastępczych z terenu naszego miasta.
W dniu 27 kwietnia 2017 r. odbyło się, na terenie CEiPM OHP w Piotrkowie Tryb. kolejne spotkanie z specjalistą ds. rozwoju zawodowego w ramach programu „Przygotowanie do wejścia na rynek pracy".
W dniu 20 kwietnia 2017r. ukazało się obwieszczenie Ministra Energii  z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie stawek  dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej na okres od 01.05.2017 do 30.04.2018.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza członków rodzin wielodzielnych do uzyskania „Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny”, która  uprawnia do zniżek oferowanych zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne.
W marcu w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka odbyło się trzecie, w tym roku kalendarzowym spotkanie grupy wsparcia.
Głównym tematem spotkania były Święta Wielkanocne.
Zajęcia zostały poprowadzone przez zaprzyjaźnioną pracownicę Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim - Panią Martę.
W dniu 06 kwietnia 2017 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. odbędzie się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.
W lutym oraz marcu odbyły się kolejne spotkania grupy wsparcia organizowane w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ul.  Wysokiej 24/26.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Tryb. we współpracy z Job Impulse Polska Sp. z o.o. organizuje giełdę pracy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23.03.2017r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim ul. Próchnika 34.