X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zostały zatwierdzone procedury realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017r.
TERMINY WYPŁAT DODATKÓW MIESZKANIOWYCH W KASIE  MOPR W 2017R.
 • 5 stycznia
 • 1 lutego
 • 1 marca
 • 3 kwietnia
 • 4 maja
 • 1 czerwca
 • 3 lipca
 • 1 sierpnia
 • 1 września
 • 2 października
 • 2 listopada
 • 1 grudnia
W 2016 roku w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka realizowany był projekt grupy wsparcia przeznaczony i dostosowany do potrzeb rodziców zastępczych oraz dzieci umieszonych w rodzinnej pieczy zastępczej. Głównymi założeniami projektu była możliwość zbudowania forum wymiany doświadczeń, uzyskiwania i dawania wsparcia, czy też doskonalenie umiejętności wychowawczych.
W dniu 03.01.2017r. w siedzibie Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli piotrkowscy asystenci rodziny oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu. Celem spotkania była wymiana doświadczeń z zakresu realizacji zadań związanych z organizacją wsparcia rodziny.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim w oparciu o art. 29, art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2016r. poz. 575), poszukuje kandydatów chętnych do pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez pełnienie funkcji  RODZINY WSPIERAJĄCEJ.
Od 1 stycznia 2017 roku wchodzi w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. nr 1860).

Realizacją art. 10 tej ustawy zajmował się będzie Zespół Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.
W dniu 11 grudnia 2016r. w ramach projektu „Dzieciństwo warte wspomnień” odbyła się wycieczka do Centrum Kultury Kopernik w Warszawie. Celem wycieczki było promowanie wspólnie spędzanego czasu z rodziną, pogłębianie wiedzy z różnych dziedzin.
Od 1 stycznia 2017 roku stypendia i zasiłki szkolne realizowane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim.  Pełnoletni uczniowie, rodzice lub opiekunowie ucznia niepełnoletniego, zamieszkujący na terenie miasta, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny.
W listopadzie oraz grudniu odbyły się kolejne spotkania grupy wsparcia organizowane w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ul. Wysokiej 24/26.