X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

W ramach projektu „Kalejdoskop radości” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od października do grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej nr 8 i w Szkole Podstawowej nr 11  realizowane są warsztaty dla klas V - VII z zakresu zastępowania agresji.
Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, w którym zamieszczone są szczegóły przyznawania dodatku mieszkaniowego.

Warunki przyznawania dodatku mieszakniowego
W dniu 03 października 2017 roku w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia, w którym uczestniczyli rodzice zastępczy oraz dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.
W dniu 19 września 2017r. o godzinie 10.30 w  siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się spotkanie w którym uczestniczył Prezydent Miasta Pan Krzysztof Chojniak, Pełnomocnik Prezydenta  Pan Grzegorz Janowski, Dyrektor MOPR Pani Zofia Antoszczyk oraz zaproszeni repatrianci i przedstawiciele ze Związku Sybiraków.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów nauki w roku akademickim/szkolnym 2017/2018 dla osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności   w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Moduł II.
W ramach projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie „Kalejdoskop radości” w dniu 16.09.2017r. odbył się wyjazd do Wrocławia.
Po wakacyjnej przerwie w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka odbyło się kolejne, siódme w bieżącym roku kalendarzowym spotkanie grupy wsparcia.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 30 sierpnia  2017 roku Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwałą Nr XLII/539/17 zatwierdziła zmianę  podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2017 rok według poniższej tabeli:
W ramach projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie „Kalejdoskop radości” w dniu 27.08.2017r. odbył się wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.