X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

W dniu 12.12.2017 r. przedstawiciel Ośrodka  brał udział w  szkoleniu „Nowa rola administratorów bezpieczeństwa informacji w sektorze opieki społecznej w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych” prowadzone przez ekspertów z Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
W listopadzie oraz grudniu odbyły się dwa ostatnie w tym roku kalendarzowym  spotkania grupy wsparcia organizowane w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ul. Wysokiej 24/26.
W dniu 29 listopada 2017 roku Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwałą Nr XLVIII/577/17 zatwierdziła zmianę podziału środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2017 rok. Powyższa zmiana dotyczyła przesunięcia środków PFRON pomiędzy zadaniami w ramach rehabilitacji społecznej.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim  serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pn. „Przemoc oznaką słabości”, która odbędzie się w dniu 06 grudnia o godzinie 11:00 w auli Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Słowackiego 114/118. Organizatorem spotkania jest Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
W dniu 28.11.2017r. odbyło się szkolenie pn. „Odebranie dziecka z rodziny w związku z przemocą w rodzinie”, zorganizowane przez Zespól Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Piotrkowie Trybunalskim.
W dniu 23.11.2017 r. w czytelni dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publiczne im. A. Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu literacko- fotograficznego ,, Piotrków w moich oczach” w ramach projektu ,, Kalejdoskop radości” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
W dniu 7 listopada 2017 roku odbyło się  uroczyste przekazanie oraz poświęcenie samochodu przeznaczonego dla Warsztatów Terapii Zajęciowej   w Piotrkowie Trybunalskim, działających przy Stowarzyszeniu Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Rycerska 16.
Pojazd został zakupiony w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”  w obszarze D (likwidacja barier transportowych) na podstawie zawartej w dniu 21.07.2017r. umowy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie a Miastem Piotrków Trybunalski, miastem  na prawach powiatu.
W dniu 28.10.2017 r. odbyła się Gra Miejska ,, Z Królową Jadwigą po Piotrkowie”   w ramach projektu ,, Kalejdoskop radości” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim prosi o odbiór decyzji osób, które złożyły wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ w sierpniu 2017. Wyjątkiem są wnioski, dla których wnioskodawcy zostali poproszeniu o uzupełnienie wniosku.