X
Czcionka: A A+ A++
Kontrast:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim przy współpracy z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „PEUK” S.A. w Piotrkowie Trybunalskim oraz Stowarzyszeniem Centrum Pomocy "Panaceum" - Schronisko dla Osób Bezdomnych w Piotrkowie Tryb.
Od 1 stycznia 2018r. została wprowadzona e-Karta Dużej Rodziny.

             Elektroniczna forma Karty Dużej Rodziny jest to specjalna aplikacja przeznaczona na urządzenia mobilne, w tym smartfony, za pośrednictwem której członkowie rodziny wielodzietnej, podobnie jak w przypadku formy papierowej będą mogli korzystać z przysługujących im uprawnień. Dzięki tej opcji posiadacz otrzymuje aktywną kartę w przeciągu kilku minut od momentu, w którym pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pozytywnie rozpatrzy wniosek  i wyśle zamówienie.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że w dniu 28  marca 2018 roku Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Uchwałą Nr LIII/657/18 zatwierdziła  podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2018 rok.
W imieniu Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi informujemy,
iż od marca 2018 r. rozpoczyna swoją działalność w Łodzi:
W dniu 6 marca 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia organizowane w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim.
Zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, w którym zamieszczone są szczegóły przyznawania dodatku mieszkaniowego.
    Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że  Powiat Miasto Piotrków Trybunalski przystąpił w 2018 roku do kolejnej edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON - MODUŁ I  i MODUŁ II.  Program realizowany jest przez  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  w Piotrkowie Trybunalskim.
W lutym odbyło się kolejne, drugie spotkanie rodziców zastępczych biorących udział w grupach wsparcia. Na spotkaniu omawiany był temat profilaktyki i konsekwencji uzależnień. Wykład i dyskusję poprowadziła pedagog Pomarańczowej Linii – Pani Anna Molińska.
W związku z „Wojewódzkimi Obchodami Dnia Rodziny” Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi organizuje konkurs plastyczno-literacki dla rodzin zastępczych i wielodzietnych.